reningsverket del 1

Första galleriet visar främst bilder från den byggnad där avloppsvattnet började sin resa genom anläggningen.

2017-06-01

reningsverket del 2

Avloppsvattnets resa fortsätter i del 2. Här finns även bilder från personalbyggnaden och rötkammaren bl.a.

2017-06-01

reningsverket del 3

I detta galleri visas bilder från laboratoriet och huvudbyggnaden med dess bassänger och snäckpumpar.

2017-06-01

reningsverket del 4, rivningen

I detta galleri visas bilder som tagits vid några tillfällen under rivningsarbetet. Fler bilder kommer sannolikt att läggas till efter hand.

2017-11-28

reningsverket, filmer

Jag har lagt upp ett par filmer från reningsverket och som visar bassänghallen och snäckpumparna. Följ länken.

2017-06-01

Till huvudsidan om reningsverket i Värnamo