övergiven soptipp i Värnamo

Bild från en övergiven soptipp

Den här platsen användes enligt uppgifter i Värnamo Nyheter som en industritipp fram till slutet av 60-talet då ny miljölagstiftning gjorde det otillåtet att ha dylika oordnade soptippar. Platsen är i dagsläget väldigt intressant att besöka eftersom gamla bilvrak, kylskåp, tvättmaskiner, oljefat, gastuber etc. ligger helt öppet. En annan intressant sak är att den gamla soptippen ligger på kommunens mark. Man kan undra huruvida ansvariga inom kommunen känt till platsens existens eller inte samt huruvida dessa i så fall medverkat till att försöka dölja avfallet på tippen?

De synliga bilvraken och övrigt skräp ligger i kanten av tippen och har troligen rullats över kanten nerför slänten. Där har de sedan blivit stående i årtionden. Man kan tydligt se hur en del av vraken försvinner in i jord- och grusmassorna då de blivit övertäckta en gång i tiden. Högst sannolikt har även en hel del miljöfarligt avfall slängts på tippen.

För egen del som har ett intresse av att besöka sådana här platser var nyheten om tippen aningen överraskande eftersom jag faktiskt bott bara ett par kilometer från platsen i drygt 27 år. Detta utan att ha haft en aning om dess existens. Självklart var jag tvungen att besöka stället så fort som möjligt innan kommunen börjar sanera platsen.

På en av bilderna kan ni se spår som tydligt visar att platsen legat i princip orörd under flera decennier. Jag tänker på bilden med ett traktorhjul genom vilket ett relativt stort träd vuxit.

Platsen är numera sanerad och det finns i princip inget kvar som är sevärt.

Kolla in bilderna genom att klicka på länken nedan eller på bilden ovan.

Bilderna