flyghaveri Sjuhults mosse 1963

Bild från minnesplatsen efter flyghaveriet i Delary

Den 30 september 1963 övade flygeleven Sören Nyman formationsflygning tillsammans med sin flyglärare Evert Henriksson. De flög tillsammans i det ena av två SK 28 Vampire. Under en manöver kolliderade de båda planen i luften varmed det ena flygplanet störtade rakt ner i Sjuhults mosse eller Hästbergamossen som den kallas i folkmun. Båda personerna ombord omkom troligen omedelbart när planet tog mark.

Piloten i det andra planet såg hur det förolyckade planet for vinkelrätt ner mot marken. Detta andra plan hade skadats allvarligt i kollisionen men piloten lyckades med stor möda att landa planet i Ljungbyhed.

Några veckor efter haveriet avblåste man försöken att bärga planet och de omkomnas kroppar. Istället vigdes marken kring nedslagsplatsen och de omkommna fick sina gravplatser i mossen. Kring nedslagsplatsen uppfördes ett staket och ett träkors med minnestavlor restes.

Jag besökte platsen i juni månad 2010 och kunde konstatera att det var väldigt lätt att hitta dit. Koordinaterna hade jag hittat i en artikel av Olle Karlsson. Det är en mycket intressant och läsvärd artikel om händelsen. Gravplatsen är i mycket gott skick fortfarande efter alla dessa år.

Bilder