Broby sanatorium

Bild från ett nedlagt sanatorium

Att bota lungtuberkulos med ren och frisk luft samt stränga dagsprogram med liggkurer och promenader på schemalagda tider lanserades först i Tyskland under slutet av 1800-talet och spreds sedan över Europa. Att de tyska anstalterna var högt belägna, där luften ansågs särskilt frisk och välgörande, påverkade även lokaliseringen av sanatorierna i Sverige. Det har dock aldrig bevisats att lungtuberkulos bäst botades på höga höjder. Ren och frisk luft samt riklig föda ansågs vara mycket viktigt vid behandlingen.

I Skåne anlades fyra sanatorier i början av 1900-talet. Två länssanatorier (Broby och Orup) samt ett lungsotssjukhus (Kungshult) och ett så kallat kustsanatorium (Vejbystrand). I kustsanatoriet behandlades annan tuberkulos än lungtuberkulos. Broby sanatorium öppnades 1913 och hade 100 vårdplatser. Sanatoriet ritades av arkitekten Ivar Tengbom (1878-1968) som själv drabbades av lungtuberkulos och miste sin ena lunga. Han miste även två syskon i sjukdomen. Tengbom ritade bl.a. Högalidskyrkan och konserthuset, båda i Stockholm.

Vill du gå direkt till mina bilder från Broby sanatorium så klicka på länken nedan.

Bilder